За първи път юбилейна изложба, в памет на проф.Александър Фол в Казанлък

31 Август 2018, 18:15 |

Документалната експозиция „Пътешественик във времето”, посветена на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол бе открита официално днес в Културно-информационния център на ул.“Искра“№4 в град Казанлък. За първи път в рамките на Празниците в Долината на тракийските царе големият български траколог е почетен с изложба, в памет на неговия всеотдаен научен труд и изключителен принос в изследването на мистичния свят на древните траки.

 „Най-звездните мигове на Александър Фол – като министър, сред своите ученици и приятели от цяла България.“, представи съдържанието проф. д.изк. Ваня Лозанова, ръководител на Центъра по тракология при Институт за балканистика с Център по тракология – БАН. Тя посочи, че завещаните от Фол постижения допринасят за самочувствието на българските учени като познавачи на световните цивилизации и представи съпругата на покойния голям траколог проф. дин Валерия Фол като „негов много добър сътрудник, с грижа и за преиздаването на научните му трудове на научно ниво“. Пред председателя на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов, директора ни Исторически музей „Искра“ Момчил Маринов, археолози и историци на различна възраст, участници в XI-ата конференция на траколозите в Казанлък проф. дин Валерия Фол тя определи показаното като „малка част от едно архивно богатство, което се надявам в бъдеще някой да седне да напише“ и обърна внимание на младите учени, че в експозицията две от таблата разказват за това как е формирана личността на Александър Фол, как е образован, как семейството и учителите са изградили неговата прозорливост.

15 цветни документални постера, разположени на витрините на изложбената зала разказват за огромния размах на делото на големия учен: създател на нова научна и университетска дисциплина – тракология, основател на Института по тракология при БАН, днес Център по тракология „Професор Александър Фол“ при Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, основоположник на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” и на Националния исторически музей, инициатор и ръководител на многобройни международни научни експедиции и интердисциплинарни изследователски програми във времената на Желязната завеса, отдаден посланик пред света на българското културно-историческото наследство.

Експозицията е подготвена съвместно с Нов български университет и се реализира по инициатива на Историческия музей „Искра“ в Казанлък. Материалите, включени в изложбата, са предоставени с любезното съдействие на Университетския архив на Нов български университет; Архива на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол“ – БАН; ДА „Архиви“; Библиотеката на Центъра по тракология „Проф. Ал. Фол“ при ИБЦТ – БАН; Библиотеката на НБУ; лични архиви на сем Фол, доц. д-р Майя Василева, доц. д-р Теодор Леков, доц. д-р Върбан Тодоров. „Материалите, включени в изложбата, са предоставени с любезното съдействие на Университетския архив на Нов български университет; Архива на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол“ – БАН; ДА „Архиви“; Библиотеката на Центъра по тракология „Проф. Ал. Фол“ при ИБЦТ – БАН; Библиотеката на НБУ; лични архиви на семейство Фол, доц. д-р Майя Василева, доц. д-р Теодор Леков, доц. д-р Върбан Тодоров.

„Пътешественик във времето“ може да бъде видяна в Казанлък през целия месец септември. Юбилейната изложба е част от програмата на традиционните Празници в Долината на тракийските царе  2018, чието официално откриване е  тази вечер с връчването на наградата„Професор Александър Фол“ за принос в изследването на тракийската култура и нейното популяризиране.

 

Пресцентър на община Казанлък