Задълженията към Общината вече могат да се заплащат директно по места

02 Февруари 2017, 15:05 |

Дирекция „Местни приходи” в община Казанлък предостави във всички населени места информация по видовете данъци и такси, дължими по реда на ЗМДТ.

Във всичите 19 села и градове на територията на общината е изградена пряка връзка през интернет за обмен на данни за задълженията на жителите по местните данъци и такси. Така всеки може да получи актуална и подробна информация в кметството за дължимото към Дирекция „Местни приходи“ и по-лесно да направи плащане.

Директният обмен на информация повишава качеството и бързината на обслужване на жителите и на събираемостта по кметствата.

Пресцентър на община Казанлък