Заедно да решаваме проблемите в сферата на образованието!

10 Април 2018, 13:49 |

За това призова Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова по време на среща по темата с широк кръг участници. В Зала №6 на Общината се събраха депутатите от Старозагорски избирателен район в 44-то Народно събрание Донка Симеонова и Халил Летифов, представителят на Борис Кърчев Йоана Йончева, проф.Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в сферата на научни изследвания и иновации, представители на ръководството на община Казанлък, за да изслушат мнението на директорите на казанлъшките образователни институции по нормативната уредба в образователната сфера.

Заместник-кметът по „Проекти с външно финансиране и хуманитарни политики“ Цветолина Цветкова изтъкна като главна политика на Община Казанлък формулата за равнопоставеност между училищата, чрез която се цели подпомагане на условията за нормална работа и на най-малкото училище, в най-малкото населено място.

Като сериозни проблеми, за които трябва да се търсят разумни решения бяха посочени националната статистика за 40% функционално неграмотни подрастващи, нездравословното хранене, недостатъчната подготовка по обществено значими теми, агресията, ниската обща и сексуална култура.

Халил Летифов постави въпроса за въвеждането на районирането и електронното записване и отбеляза засиленото вълнение на родителите в цялата страна. Кметът помоли директорите на образователните институции да положат усилия да разясняват промените, за да успокоят родителите, защото решенията за Казанлък са изцяло съобразени с нормативната база на Министерството на образованието и науката и няма как да бъдат избегнати. „Аз лично като кмет съм поела ангажимент там, където има повече желаещи за дадено училище да се разглеждат отделните случаи и да се взимат индивидуални решения.“, каза Галина Стоянова и отново изтъкна предимствата на училищата по населените места: „И там се обновяват сградите, учителите са качествени, децата са по-близо до училище, което им позволява повече свободно време.“.

Директорите на детски градини, средни и професионални училища посочиха като своя главна задача да провокират интереса на децата към учебния процес, но и необходимостта да се обезпечи учебният ресурс. Националният център по природо-математически науки бе отличен като предпоставка за промени от стратегическо значение със стремежа един и същи обект да бъде преподаван през гледните точки на различните науки към него. Веднъж спечелено вниманието на децата към ученето, остават въпросителните как да се работи с тях, така че те да полагат съзидателен труд в бъдеще, обвързан с моралните ценности на обществото.

За да не отпадат деца от училище бяха направени предложения вместо класен ръководител във всяко училище да бъдат назначавани социален работник, педагогически съветник, психолог, за което да бъде осигурено държавно финансиране. Чуха се много мнения в подкрепа на това да се дадат повече шансове за връщане и задържане на децата в системата на образованието.

Представителите от Парламента и Правителството обещаха да предадат поставените въпроси за обсъждане и взимане на становище. Всички присъстващи се обединиха около апела на Кмета Галина Стоянова: „Родители, учители, деца, държава, местна власт – заедно трябва да решаваме проблемите, за да изграждаме здраво и устойчиво общество!.“ И си пожелаха подобни срещи да станат традиция.

Пресцентър на община Казанлък