ЗАКУПЕНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА НОВО ПОКОЛЕНИЕ АПАРАТУРА ЗА РЕНТГЕНОВИ СНИМКИ И НОВ ЕХОГРАФ ВЕЧЕ СА В ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК

17 Март 2022, 10:00 |

Нова модерна медицинска апаратура, закупена от Общината вече е доставена в ДКЦ Поликлиника Казанлък. С 30 000 лв. за ехограф и 30 000 лв. за рентгенов дигитализатор DR Община Казанлък подпомогна качеството на работа в ДКЦ Поликлиника в града.

DR-ът (Direct radiography - директна дигитализация) дава усъвършенстван рентгенов образ и значително съкращава времето за обработка между две снимки. През пандемичните месеци Отделението по образна диагностика в казанлъшката поликлиника беше изключително натоварено и достигаше до обработката на близо 2 000 рентгенови снимки месечно, което е голям обем труд за персонала. Предишната рентгенова апаратура на поликлиниката беше CR (Computed Radiography - компютърна дигитализация), която често даваше дефекти при одиагностичните изображения и затрудняваше работата. Предимствата на дигиталната рентгенография спрямо аналоговата организация на създаване, пренасяне и съхраняване на диагностичните изображения са безспорни и в полза на по-качествената работа за пациентите.

Ехографът от ново поколение медицинска апаратура ще бъде на разположение в гинекологичен кабинет и също ще подобри работата на медиците с пациентите.

Средствата за закупуване на модерната медицинска апаратура са осигурени от бюджета на Общината за 2021 г. след получено одобрение от Общински съвет – Казанлък.

Осъвременяването на сградата на Поликлината продължава, след извършения ремонт със средства на Общината за внедряване на мерки за енергийна ефективност през миналата година. Кметът Галина Стоянова и нейният екип осигуриха за целта финансова подкрепа от Националния доверителен екофонд по Инвестиционната програма за климата. Проектът възлезе на 804 000 лв., от които 120 000 лв. – съфинансиране от Общинския бюджет. За вътрешното обновление на помещенията в поликлиниката Общината вложи други 115 000 лв. С други 64 860 лв. с ДДС от общинския бюджет бе закупен нов рентген, последно поколение медицинска апаратура. С подкрепата на Община Казанлък в момента се работи по строителното и архитектурното проектиране на товаро-пътнически анансьор, който значително ще облекчи дейностите в здравното заведение.