ЗАПОЧНА ЕЛЕКТРОННОТО ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

09 Април 2020, 08:00 |

Напомняме, че днес, 9 април 2020 г., от 09,00 ч. стартира електронният прием на деца за групи в детските градини в Община Казанлък за учебната 2020/2021 година. До 20 април включително, родителите ще могат да подават заявления онлайн на https://dg.kazanlak.bg/ в двата модула - за яслена група и за група в детска градина! На посочената страница са достъпни Графикът на дейностите за прием, утвърден със заповед на кмета, както и Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък, където са регламентирани всички правилата и критериите за електронен прием.

Обръщаме внимание на родителите, че датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането.

Резултатите ще бъдат обявени на 23 април, четвъртък, а записването на класираните деца ще бъде извършено в периода от 23.04.2020 г. до 30.04.2020 г., включително.

Във връзка с обновяване на системата за прием и извършените промени по критериите в Наредба №9, приета от Общински съвет - Казанлъкинформираме, че всички регистрирани заявления преди 9 април са анулирани и родителите трябва да регистрират ново заявление с нов  входящ номер, за да има равнопоставеност на всички деца при кандидатстването.

Предвид извънредното положение в страната, приканваме всички родители да регистрират онлайн заявленията на своите деца за кандидатстване в детска градина. За родителите, които евентуално няма да се справят с попълване на електронния формуляр, директорите на детски градини ще съдействат за извършване на регистрация на място в детската градина като създадат необходимата организация – по предварителна заявка за ден и час ще се допуска само по един родител в детско заведение. Това може да стане в периода от 13-ти до 16-ти април. Същият подход ще бъде приложен и при записване на децата след обявяване на класирането на 23 април. Директорите ще изработят график за всяка детска градина и родителите ще бъдат допускани по един в съответната сграда в периода от 23-ти до 30-ти април включително. Ако се наложи промяна на датите в графика на дейностите, ще бъдете уведомени своевременно!