Започна подмяната на водопровод в ж.к.“Изток“

10 Юли 2017, 14:59 |

Община Казанлък започна работа по първи етап на проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к.“Изток““. За да осигури по-чиста питейна вода за жителите на квартала Община Казанлък сключи споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на дейностите до 550 000 лв. от средствата за капиталови разходи на министерството за тази година.

„ВиК“ ЕООД Стара Загора на своята интернет страница, раздел „Аварии и ремонти“ своевременно ще уведомява за местата, на които временно ще бъде спирано водоподаването за изграждането на новия водопровод.

По време на ремонтните дейности с нарочна заповед на Кмета Галина Стоянова се въвежда временна организация за безопасност на движението /ВОБД/  от 05.07.2017 год. до 22.07.2017 год. по следните улици:

- ул.„Капитан Петко Войвода“, в участъка от ул.„Петьо Ганин“ до ул.„Олимпиада“ - затворена за движение в двете посоки;

- ул.„Верия“, в участъка от ул.„Кремона“ до ул.„Олимпиада“ - затворена за движение в двете посоки;

- Променя се маршрутното разписание на автобусна линия №1 в района на ж.к.„Изток“ както следва: вместо движението по ул. „Капитан Петко Войвода“ автобусите ще се движат по улиците „Петьо Ганин“, „Надканижа“ и „Кремона“.

Работата по подмяната на старата мрежа с нови тръби в ж.к.“Изток“ предшества дейностите за най-мащабния общински проект за тази година - за обновяване в квартала. То включва асфалтиране на 4 улици и изграждането на 2 междублокови пространства, за което Община Казанлък е осигурила финансиране за над 5,5 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ на стойност 5 655 048,59 лв., с ДДС, предназначени изцяло за ж.к.“Изток“ е от Европейския фонд за регионално развитие - в размер на 4 806 791.31 лв. и 848 257,28 лв. - национално финансиране. Срокът за изпълнение на всички дейности е 24 месеца, считано от датата на подписването на договора - 08.12.2016 г.

Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на четири улици, прилежащите им тротоари и осветление - ул.„Капитан Петко Войвода“, ул. „Сент Ерблен“, ул. „Верия“; ул.„Кремона“ и възстановяване на две междублокови пространства (зони):

„Зелена площ/зона за отдих 1 (Междублоково пространство) с граници: запад – ул. „Капитан Петко войвода“; юг – ул. „Кремона“; изток – ул. „Сент-Ерблен“ и север – Зона 2 до границите, включващи вътрешноквартални улици и площи, северно от бл. 19 и бл. 20 и „Зелена площ/зона за отдих 2 (Междублоково пространство) с граници: изток – до границата на бивша ДГ № 22; юг – Зона 1; север – до бл. 26 и до ул. „Толияти“; запад – вътрешноквартални улици пред бл. 23 и пространството, западно от бл. 26 до ул. „Капитан Петко Войвода“. На територията на двете междублокови пространства ще бъдат изградени кътове за отдих и игра, реконструкция на вътрешноквартални улици, оформяне на джобове за контейнери, реконструкция и рехабилитация на вътрешноквартални пешеходни алеи и тротоари, възстановяване на тревни площи и цветни градини, изграждане на енергоспестяващо улично и парково осветление, изграждане на новопроектирани детски площадки, фитнес съоръжения и спортни площадки.

Пресцентър на община Казанлък