Започна работата и по зоните за отдих в ж.к.“Изток“

15 Август 2017, 11:37 |

В квартал „Изток“ започнаха строително-монтажните дейности и по двете зони за отдих с обособени зелени площи и места за почивка, детски и спортни площадки. Това стана възможно с откриването на строителната площадка след премахване на стоманобетонови основи под гаражите и извършената подготовка на терена, върху който ще бъдат изграждани новите междублокови пространства. 

Първите дейности по мащабната реконструкция в казанлъшкия квартал започнаха преди седмица с работата по две от планираните четири улици за ремонт - „Верия“ и „Сент Ерблен“ и продължават с изграждането на улиците „Капитан Петко Войвода“ и „Кремона“. Реконструкцията и рехабилитацията включват смяна на съществуващите тротоари, изграждане на нови, полагане на нова асфалтова настилка, подмяна на уличното осветление и озеленяване.

Работата по обновяването на ж.к.“Изток“ бе предшествана от изграждане на нова водопроводна мрежа в района – прекарване на основните трасета и свързване на новоизградения водопровод към съществуващия.

Умоляваме всички жители в района, своевременно да съдействат на фирмите – изпълнители и да преместят автомобилите си от посочените места, за да осигурят условия за работа!

Проектът, осигурен от Община Казанлък е с безвъзмездна финансова помощ на стойност 5 655 048,59 лв., с ДДС, предназначени изцяло за ж.к.“Изток“ от Европейския фонд за регионално развитие - в размер на 4 806 791.31 лв. и 848 257,28 лв. - национално финансиране.

Пресцентър на община Казанлък