Започва „ЕСЕНЕН САЛОН 2017“

10 Октомври 2017, 10:05 |

Община Казанлък Ви уведомява, че започва събирането на художествени творби за изложба по повод ежегодния „Есенен салон“.

 

Право на участие имат всички художници родени, живели или живеещи в община Казанлък.

 

Условия за участие в ежегоден „Есенен салон“:

 • Всеки автор може да участва с не повече от 3 /три/ броя творби във всеки раздел :
 • Живопис,
 • Графика,
 • Скулптура;
 • Творбите трябва да са оригинални, създадени през предходната година;
 • Максимален размер:
 •  Живопис: 120см.;
 • Графика-100см.;
 • Скулптура-60см.
 • До три дни след крайния срок на предаването на творбите се осъществява журирането им;

Други:

 • Награден фонд

Награда на Община Казанлък- “Есенен салон” 2017

Награда – Дебют на млад автор в “Есенен салон” 2017

Награда на Художествена галерия-Казанлък

Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия-Казанлък, а авторите им получават право за самостоятелна изложба през следващата календарна година в залите на ул. „Искра“ 4 и Художествена галерия-Казанлък.

 

Творбите се предоставят на Културно-информационния център на ул. „Искра“№4, не по-късно от 20.10.2017г. (включително).