ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВЕЛОАЛЕЯТА – КРЪН – ШИПКА

03 Юни 2020, 10:45 |

Днес се открива строителната площадка за велоалеята между градовете Крън и Шипка. Кметът на Казанлък Галина Стоянова се срещна с екипа от Общината и фирмите-изпълнители по проекта, за да провери готовността за начало на работата. „Това е един от най-важните обекти по големия проект „Светът на траките.“, подчерта Галина Стоянова и отбеляза, че продължението на велоалеята от Казанлък (алеите от парковете „Тюлбе“ и „Розариум“) до Шипка е желание на голяма част от жителите на общината, защото ще позволи свързване на атрактивните могили в Долината в единен екологичен маршрут за посещение, част от проекта за единен туристически портал.

По проекта „Изграждане на велоалея от гр. Крьн до гр. Шипка“ ще се работи главно от западната страна на пътя от Крънско ханче и предстоят следните основни дейности: изграждане на насипи за трасето на велоалеята, полагане на асфалтобетон над предходно направените първи и втори (свързващ) битумен разлив, направа на банкети от трошен камък, монтиране на два типа мантинели, изграждане на средства за отводняване.

Заложеният срок за изграждане на новата велоалея, с дължина близо 7 км., по договор е 240 календарни дни.Стойността на предвидените Строително-монтажни дейности е в размер на 1 920 384. 67 лв. с ДДС, финансирани в рамките на проект BG16RFOPOO1-6.002.0002 „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проектът „Светът на траките“ включва още възстановяване и опазване на паметник на културата Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша”, с категория „национално“ значение, както и изграждане на многофункционален туристически атракцион – обединен комплекс за посещение на древнотракийските гробници в землището на град Шипка.