Започва набирането на преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд

21 Септември 2020, 12:45 |
Община Казанлък започва набирането на 220 преброители и 55 контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през м. февруари 2021 г. В срок до 30 октомври 2021 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец на гише №2 в Център за административно обслужване, гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6 Документите за кандидатстване включват: Заявление по образец Автобиография по образец Копие на диплома за завършено образование Снимка – цветна, дигитална Документ удостоверяващ IBAN Изисквания към кандидатите за преброители и контрольори: Минимална възраст. Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица. Способност за възприемане и комуникация. Попълването на преброителните карти е свързано с посещения в жилищата на лицата и директни контакти с преброяваните лица. Попълването на преброителни карти средно за 200 - 250 лица е необходимо да се извърши за сравнително кратък срок. Образование. Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование. Професионален опит. Препоръчително е кандидатите да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държави служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други. За допълнтелна информация: https://www.kazanlak.bg/page-10117.html