Започва процедура по учредяване на Организация за управление на туристически район “Долина на розите“

15 Август 2018, 15:05 |

Днес в Община Казанлък се състоя среща за сформиране на Учредителен комитет за създаване на Организация за управление на  туристически район „Долина на розите“, с център Казанлък. След първата по рода си среща под домакинството на Казанлък предстои подаване на документи в Министерството на туризма за откриване на процедура за учредяване на Организация за управление на туристическия район. Началото предстои да бъде поставено с нарочна заповед на Министъра на туризма, след което ще бъде свикано Учредително събрание, с домакин Община Казанлък. Според Закона за туризма, процесът продължава с предприемане на стъпки за вписване на Организацията за управление на туристически район „Долина на розите“ в Националния туристически регистър. В него фигурират едва 3 туристически района в страната, други 3 са в процедура за вписване, вече се включва и „Долина на рози“, с център Казанлък.

„Долина на розите“ е сред първите туристически райони в страната, предприели действия в посока на своето учредяване, съгласно приетите промени в Закона за туризма през 2013г., който разделя страната на 9 туристически района и посочва техните туристически центрове. Обновената Туристическа карта на България обединява в „Долина на розите“ 19 общини: Антон, Гурково, Златица, Казанлък, Карлово, Копривщица, Мирково, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Панагюрище, Пирдоп, Сливен, Сопот, Стрелча, Твърдица, Хисаря, Чавдар и Челопеч.

Според основната и разширена специализация на туристическите райони, „Долина на розите“ ще бъде с фокус върху здравния и културен туризъм: Балнео, СПА и уелнес туризъм, културно-познавателен и фестивален туризъм, приключенски и екотуризъм, планински пешеходен и рекреативен туризъм, винен туризъм.

Законовите промени целят засилване на конкурентоспособността по места, отличаване на характерния туристически облик за съответния регион, популяризиране и привличане на повече туристи както на вътрешния, така и на международния пазар.

Разпоредбите на Закона за туризма разглеждат управлението на маркетинговите туристически райони като извършване на дейности в три основни направления: създаване на регионални туристически продукти, осъществяване на регионален маркетинг и реклама, координация и управление на туризма на регионално ниво.

Пресцентър на община Казанлък