ЗАСЕДАВА КОМИСИЯТА ЗА ПРОЕКТ “ОБЩИНСКА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА С КОЛОЕЗДАЧНА ПИСТА”

26 Януари 2024, 19:30 |
Днес се проведе заседание  на комисията, назначена със заповед на кмета на Община Казанлък, която ще разисква  проекта за Колодрума.Заседанието бе открито от кмета, Галина Стоянова, която изрази убеждението си, че ще се намери най-доброто решение за всички.Членовете на комисията дебатираха  резултатите, получени от анкетата,пусната на сайта на Община Казанлък  с трите  предложения за визията на Колодрума.Комисията ще изготви подробно задание ,съгласно Закона за устройство на територията за проектиране на многофункционална спортна зала .Ще бъде направено и обследване на съществуващата писта за да се прецени възможността за вписването в пространството около сградата.Решенията взети по време на двучасовата среща бяха ключови за стартирането на проекта. Стигна се до консенсус между всички присъстващи, че Казанлък има нужда от  закрита многофункционална зала за спорт .