Завършен е проектът „Въвеждане на мерки за достъпна среда в сградата на общинска администрация Казанлък“

12 Октомври 2018, 17:15 |

С Тържествен водосвет за здраве и успехи на местната администрация, отслужен от архиерейски наместник отец Петко Мотев, в съслужие с казанлъшки духовници в Деня на българската община бе дадено начало на ползването на новата придобивка в сградата на Община Казанлък - асансьор, изграден по проект „Въвеждане на мерки за достъпна среда в сградата на общинска администрация Казанлък“. Ръководителят на проекта инж.Кънчо Христов представи направенотоа: изграждане на рампи на входовете на сградата за нормален достъп на гражданите и служителите в неравностойно положение, подмяна на входната дограма,с цел покриване на евакуационни и противопожарни изисквания,цялостен ремонт на санитарните възли и обособени тоалетни за инвалиди. Беше изградена асансьорна шахта и успешно беше доставен, монтиран и въведен в експлоатация пътнически асансьор, обслужващ всички етажи на сградата. За преодоляване на стъпалата от хора в неравностойно положение в централното фоайе е монтирана специална платформа.

С изпълнението на всички тези дейности, сградата на Общинска администрация - Казанлък стана по-приветлива, по-функционална и отговаря на всички съвременни изисквания за достъпна градска среда.

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика в размер на 50% и 50% - собствени бюджетни средства на Община Казанлък.

Пресцентър на община Казанлък