ЗАВЪРШИ ВТОРИЯТ ЕТАП ПО ОБНОВЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА В ДЕТСКАТА АКАДЕМИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИ В СЕЛО РОЗОВО

27 Октомври 2021, 13:00 |

Завърши изпълнението на вътрешния ремонт на сградата на Детска академия за развитие на таланти в село Розово. В рамките на три месеца бяха извършени цялостен ремонт на помещенията, ремонт на санитарни възли, изграждане на достъпна среда за хора с увреждания, цялостна ел. инсталация с монтаж на ново LED осветление, бе изградена външна канализация с нова изгребна септична яма.

През миналата година бе реализиран първият етап на проекта: ремонт на покрива на старата сграда на ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ в селото, саниране, топлоизолация на фасадата, подмяна на дограмата и мълниезащитна инсталация.

Вторият етап е част от проека, одобрен по „Красива България”, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”. Стойността на проекта за втория етап е 228 714 лв. с ДДС, с финансиране от „Красива България“ в размер на 68 614 лв. с ДДС и съфинансиране от Община Казанлък в размер на  160 100 лв. с ДДС (70% от общия бюджет), което Общински съвет – Казанлък одобри през 2020 година.

Предстои Община Казанлък да намери финансиране на следващите дейности – отоплителна инсталация, горивно стопанство и ремонт на приземния етаж.

Желанието на Кмета Галина Стоянова и нейния екип е да превърне старото училище в Розово в модерен център за изкуства, наука и спорт за деца от цялата страна.