Здравеопазване, образование, инфраструктура са акцентите в Проектобюджет 2019 на Община Казанлък

20 Декември 2018, 20:07 |

Проектобюджетът на Община Казанлък за 2019 година ще продължи да надгражда вече реализираното в областта на образователната среда и пътната инфраструктура. Акцент в новия бюджет ще бъде здравеопазването и по-конкретно ремонтът на сградата на ДКЦ Поликлиника – един въпрос, чакащ своето решение от години, както и разпореждането с общинска собственост.

Проектобюджетът на Общината за 2019 г. е на стойност 53 131 414 лв., което е с близо 3 000 000 лв. повече от бюджета за 2018 г. По-голямата сума се дължи на увеличените средства по делегираната държавна помощ, които Община Казанлък предстои да получи за следващата година от централния бюджет. Към момента Проектобюджетът за 2019 г. е без преходен остатък, като средствата ще бъдат разпределени в началото на следващата година с окончателното му приемане.

Акцент по отношение разпореждането с общинска собственост е възможността на Община Казанлък през 2019 г. да обяви конкурс за изграждане на нова сграда в гр. Несебър на територията на т. нар. Бунгала – въпрос за собствеността на имота, който не беше решен повече от 20 години. Успешна би била продажбата на имот на Общината в Равда – общинския лагер. Предстои да се реши също и как Общината ще стопанисва собствеността си в Бизнес центъра на ул. „Чудомир” в Казанлък. „Предложението ми е да го отдаваме под наем, което ще носи допълнителни средства в бюджета”, коментира кметът Галина Стоянова и допълни, че през 2019 г. Общинският съвет в града трябва да реши как да се стопанисва и общинската сграда на ул. „Ген. Скобелев”, така че това да е в полза на казанлъчани.

И през 2019 г. Инвестиционната програма продължава политиките от предходните години за подобряване състоянието на настилките по улиците в населените места и в града, като вложените средства в населените места се определят на пропорционален принцип. За ремонт на улиците в населените места през 2019 г. ще бъдат гласувани двойно повече средства спрямо 2018 г., извън Постановленията от държавния бюджет,  с което сумата за тях заедно ще бъде над 1 200 000 лв. Съгласно проектобюджета в града е планирана реконструкция на ул. „Орфей”, ул. „Бяло море”, ул. „Старозагорска”, ул. „Есперанто”. Отделено е специално внимание на кв. „Васил Левски”, където ще се подобри междублоковото пространство при бл. 15 и бл. 16, и жк „Изток” – ул. „Олимпиада” и продължението й след кръстовището с ул. „Кап. П. Войвода”, ул. „Толиати”. За по-голям контрол, по инициатива на жителите на  жк „Изток”, в района на кв. „Кармен” ще бъде изградено видеонаблюдение от вход – изход на града до бл. 111, както и в целия квартал, южно от бул. „Ал. Батенберг”. Предвижда се още да се изградят паркинг, тротоари и зона за отдих в междублоковото пространство при ул. „Тракия” и бул. „Никола Петков”. В допълнение, заложени са и 200 000 лв. за основен ремонт на тротоари и четвъртокласна пътна мрежа на територията на Общината.

Проектобюджетът за 2019 г. предвижда и цялостен ремонт на ДГ „Славейче” № 17 в т.ч. и прилагане на мерки за енергийна ефективност. Ще бъде подменена отоплителната инсталация на ОДК „Св. Иван Рилски”. „В тази посока е важно да отбележа, че след ремонта на детската градина ще остане само още една неремонтирана (ДГ № 16), за която обаче имаме подготовка – изготвен технически проект”, подчерта кметът Галина Стоянова.

През 2019 г. с европейски средства Община Казанлък предвижда да се реализира мащабният проект „Светът на траките”, който включва реконструкция и социализация на гробницата Оструша, както и изграждане на 8-километрова велоалея, която ще бъде продължение на досега съществуващата до гр. Крън и ще отвежда до самия атракцион по проекта. Общината планира възстановяване и на съществуващите велосипедни алеи в Казанлък. Само преди ден МС гласува отпускането на 1 750 000 лв. , като 550 000 лв. са именно в това направление. Останалите 1 200 000 лв. ще бъдат вложени в ремонта на надлеза над ЖП линията на бул. „Розова долина” за реконструкция на мостовата конструкция и полагане на нова настилка.  

 

Пресцентър на община Казанлък