Иновативно телемониторингово наблюдение на здравето на хората от Патронажа предлага община Казанлък

22 Април 2019, 11:15 |

За първи път у нас в Община Казанлък ще бъде приложен метод за дистанционно проследяване на здравословното състояние на възрастните хора и на хората с увреждания, обхванати от социалната услуга „Патронажна грижа“. Решение за това гласува на сесия днес Общински съвет -  Казанлък. Автор на иновативната разработка е видният кардиолог от Казанлък д-р Бойчо Бойчев, известен с предоставяната цялостна система за телемониторинг в реално време на ЕКГ и други жизненоважни показатели на пациентите в реално време.

„Община Казанлък счита предложения проект за изключително социално важен като комбинация и допълване на патронажната грижа с дистанционно телемониторингово наблюдение и по този начин – разширяване на интегрираната здравно-социална услуга, финансирана с безвъзмездна помощ от ОПРЧР.“, посочва в мотивите си за гласуване на финансиране на услугата пред общинските съветници Кметът Галина Стоянова. „В Патронажната грижа определено има пациенти, които са подложени на риск от сърдечни заболявания.“, посочи пред съветниците Стоянова. „Този метод на работа се практикува в много държави и в Европейския съюз, и извън него, по почина на д-р Бойчев. Искаме да приложим новостите на нашия съгражданин към казанлъчани, които да се възползват от неговите знания и умения.“, отбеляза тя.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете на лица с увреждания и на възрастни хора над 65 г., които са в невъзможност за самообслужване.

След днешното гласуване на общинските съветници предстои в бюджета на Община Казанлък да бъдат заложени средства в размер на 32 000 лв. за извършване на дистанционен телемониторинг и последваща оценка на състоянието на потребителите по проект „Патронажна грижа в община Казанлък“, тъй като няма програма, по която може да се осигури финансиране. Чрез финансово обезпечаване на телемониторинговото наблюдение ще се осигури нова, допълнителна, високотехнологична медицинска услуга на най–уязвимите в социален план групи от населението на община Казанлък.

Подготовката на необходимия персонал и актуализацията на годишния бюджет на Общината вероятно ще позволят иновативната услуга да бъде предложена през месец октомври тази година.

 

Пресцентър на община Казанлък