Начало на 12-та научна конференция за тракийската култура в Казанлък

30 Август 2019, 14:51 |

В залата на Културно-информационния център днес бе дадено началото на 12-то издание на Научната конференция „Проблемии изследвания на тракийската култура”, част от Празниците в долината на тракийските царе в Казанлък. Директорът на Исторически музей „Искра“ д-р Момчил Маринов откри научния форум и отбеляза усилията на Община Казанлък за съхраняване на богатото тракийско наследство в региона. От името на Кмета траколозите поздрави Лилия Цонкова, заместник-кмет на Община Казанлък: „Вашето присъствие днес на това събитие е още едно доказателство колко много се стараем да съхраним наследеното културно богатство по тези земи!“, сподели тя към участниците в конференцията и ги прикани да се насладят на разнообразната празнична програма. Участниците в научната конференция бяха поздравени и от еврокомисаря Мария Габриел и министъра на културата Боил Банов. „Не само като комисар, но и като застъпник за историята и опазването на културното наследство вярвам, че цифровите технологии могат да допринесат изключително много за съхраняването му.“, посочва в Поздравителния адрес еврокомисарят по цифрови технологии. В Поздравителния адрес на културния министър той заявява: „Проучването, опазването и популяризирането на културното наследство е обща цел и предизвикателство!“ и дава висока оценка на срещата на траколозите в Казанлък.

Документална изложба за научната конференция, която се провежда в Казанлък предложи проф. дин Валерия Фол, модератор на първия научен панел: “Трябва да популяризираме своята работа и този хубав континюитет на усилията на музея, на Общината да се превърнат в столица на изследванията на траките.“, пожела Фол.

12-та Научната конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура” ще се проведе в рамките на два дни 30 и 31 август. В конференцията със свои доклади участват изследователи в областта на тракологията, тракийската археология, епиграфиката и нумизматиката. В рамките на четири заседания ще бъдат представени 18 доклада на 19 автори, със широк спектър от научен интерес за древната тракийска култура.

В научния форум участват учени от Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките, от Института по Балканистика с център по тракология при БАН, от Софийския университет „Свети Климент Охридски”, от Нов български университет, от Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски“, град Септември, от Регионалните исторически музеи в Хасково и Сливен, Исторически музей „Искра” – Казанлък.

В края на първия работен ден на конференцията на ул.“Искра“№4 ще бъдат открити 2 изложби: „Тракийска изложба по света“ и „Изследване на мегалитите в Сърнена Средна гора“.

Официалното откриване на 14-те Празници в долината на тракийските царе в Казанлък предстои тази вечер в 20,00 часа до Тракийската гробница в парк „Тюлбето“ с връчването на 13-то отличие на името на известния български траколог проф.Александър Фол.

Пресцентър на община Казанлък