Община Казанлък изпълнява основния си приоритет – да подобрява образователната среда

05 Юни 2019, 11:51 |

Над 20 млн. лв. са инвестирани в обновяването на училища и детски градини на територията на община Казанлък от началото на мандата на Кмета Галина Стоянова. Обобщението направи заместник-кметът Лилия Цонкова пред журналисти днес на заключителната пресконференция по Проект: Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“. Тя се състоя в Зала №6 на Общината.

По мащабния проект цялостно обновени посрещнаха за началото на Новата учебна година 2018 – 2019 пет училища на територията на общината:  ОУ"Свети Климент Охридски" - град Крън, ОУ"Свети Паисий Хилендарски" - село Хаджидимитрово, в град Шипка - ОУ“Свети Свети Кирил и Методий“ и селата Овощник - ОУ "Д-р Петър Берон" и Ръжена - ОУ "Свети Свети Кирил и Методий". Ремонтните дейности в училищата включват въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и изграждане на водопровод и канализационни инсталации, подмяна на отоплителната инсталация и монтаж на нови котли на пелети, вътрешна реконструкция и обновяване на дворните пространства.

Общата стойност на проекта е в размер на 9 504 532,06 лв. по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, изцяло безвъзмездно финансиране. Освен петте учебни заведения проектът обхваща и три детски градини в казанлъшкия квартал “Изток“ – ДГ“Здравец“, ДГ“Слънце“ и филиал на 15-та ДГ“Звънче“. Строително-монтажните работи в тях включват въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и изграждане на водопровод и канализационни инсталации, газификация и свързване с градската газоразпределителна мрежа, монтаж на ново оборудване и осигуряване на мерки за достъпна среда.

„Извършените подобрения осигуряват по-добри условия за обучения на близо 1 100 ученици и повече от 200 души педагогически и помощен персонал.“, посочи пред местни медии ръководителят на проекта инж.Кънчо Христов. 

Сградите на всички учебни заведения в град Казанлък са вече ремонтирани, а сред детските градини предстои ремонт на едва още две.

Пресцентър на община Казанлък