Община Казанлък ще кандидатства по Програма ”Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

26 Септември 2019, 14:19 |

Решението за кандидатурата на Общината, с насоченост към култура и културно наследство, като ресурси за местно и регионално развитие, бе гласувано днес на последното за мандата заседание на Общински съвет – Казанлък.

„Това е една възможност, която искаме да използваме, за да можем да надградим всички събития, заложени в проекта „Светът на траките”, в рамките на който ще бъде изгразден изцяло нов комплекс, портал към Долината на тракийските царе”, коментира заместник – кметът Лилия Цонкова.   

Проектното предложение на Община Казанлък ще бъде по Програма ”Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.По програмата ще бъдат подкрепени финансово проекти, които съдават ново културно съдържание, чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др., които целят привличането и развитието на нови публики и разширяват обхвата на културната дейност на местно и регионално ниво.

В Общината е създадена работна група за предложения на различни идеи, съобщи Сребра Касева, началник „Кабинет“ на Кмета. В нея участват представители на културните институти в Казанлък. Те ще разгледат варианти за създаване на ново културно съдържание чрез организиране на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др., чрез които да бъдат привлечени нови публики и да бъде разширен обхватът на културните дейности.

Предвиденото финансиране е между 50 хиляди и 200 хиляди евро, финансова помощ за публични органи до 100% от общите допустими разходи. Продължителността на проекта трябва да бъде между 6 и 24 месеца, с краен срок за приключване – април, 2024 година.

Срокът за кандидатстване с проектни разработки пред Министерство на културата, като Програмен оператор на Програмата е до 03 декември, т.г.

Пресцентър на община Казанлък