Община Казанлък търси мениджър на „Индустриална зона – Казанлък“ЕООД

26 Август 2019, 14:07 |

За 3 септември, идния вторник, е насрочена втора дата за провеждане на конкурс за управител на новосъздадената „Индустриална зона – Казанлък“ЕООД, който ще се проведе в Общината.

Съгласно решение на Общински съвет – Казанлък, първият конкурс се проведе на 23-и август в стая №29 в сградата на общинска администрация на бул.“Розова долина“№6. На него се е явил за събеседване само един кандидат, поради което конкурсът е прекратен. Предвид важността на позицията и в съответствие с решението на общинските съветници, Община Казанлък обявява нова дата за провеждане на конкурса за мениджър на Индустриалната зона – 3 септември, вторник,14,00ч.

Процедурата по провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Индустриална зона – Казанлък“ЕООДбе открита с единодушно решение на Общински съвет – Казанлък на 25 юли, т.г. С Решение №1116 тогава общинските съветници гласуваха и учредяването на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Индустриална зона – Казанлък“ЕООД, със седалище и адрес на управление:Област Стара Загора, Община Казанлък, гр.Казанлък, п.к.6100, бул.“Розова долина“№6.

Заинтересованите лица могат да получат в Центъра за информация и услуги на граждани при  Община Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, гише № 2 – „Деловодство“ информация относно Правилата за участие, Изискванията към кандидатите и Необходимите документи за участие в конкурса.

За допълнителна информация: тел. 0431 98 243

Подробно с изискванията за отговорната длъжност може да се запознаете тук:

https://obs.kazanlak.bg/page-6616.html

Пресцентър на община Казанлък