Съобщение на Общински съвет Казанлък

16 Април 2019, 17:11 |

След проведени 8 неуспешни търга, със свое решение № 977 от 28.03.2019 г. Общински съвет Казанлък определи начална тръжна цена от 980 000 лева без ДДС за продажба на терен, представляващ бивш „Пионерски лагер“ в с.Равда.

В законовия срок за обжалване на решението, в деловодството на общински съвет постъпи Заповед № АК-01-3А-5 от 15.06.2019 г. с която Областния управител оспорва решението пред Административен съд Стара Загора с молба да бъде отменено, поради противоречие с материални разпоредби на Закона за общинската собственост.

Предвид породения обществен интерес, уведомявам гражданите на община Казанлък, че решаването на възникналия спор е изцяло в правомощията на съда, който ще се произнесе окончателно, през следващите няколко месеца. До тогава имота не може да бъде продаван и всякакви други твърдения и действия са спекулативни.

Освен това, по предложение на Председателския съвет ще се проведе среща между общински съветници от Казанлък, Кмета и Главния архитект на община Казанлък и Кмета и Главния архитект на община Несебър на която ще се потърси съдействие, относно разпореждането с новопридобития имот в гр. Несебър, представляващ бивши „Бунгала на община Казанлък“. Идеята на Председателския съвет е терена да се предостави на инвеститор, срещу придобиване на реални обекти /жилища, хотелска част или други/ от община Казанлък.

 

Николай Златанов

Председател на Общински съвет Казанлък